tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

I testet får jag låg/medel risk för X sjukdom/drag, men jag lider av eller har den här sjukdomen/draget

Både komplexa sjukdomar och drag orsakas av en kombination av genetiska faktorer, miljöfaktorer och individens livsstil. Även för monogena sjukdomar är sjukdomsuttrycket inte lika allvarligt hos alla individer. Att känna till din genetik låter oss fastställa vilken genetisk sannolikhet du har att utveckla var och en av de analyserade sjukdomarna och dragen.

Du bör dock vara medveten om att dessa är påverkade av andra ytterligare faktorer, och dina resultat kommer endast att tolka sjukdomens genetiska del. Miljöfaktorer och din livsstil beaktas inte i analysen av dessa resultat och kan spela en ännu viktigare roll än genetiken. Att ha en låg/medel risk kan ha en skyddande effekt mot den sjukdomen/draget, men det hindrar det inte helt.