tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad betyder de erhållna resultaten?

Resultaten visar hur din kropp reagerar på ett visst läkemedel, i förhållande till läkemedlets ämnesomsättningshastighet och dess förmåga att nå den plats där det ska utöva sin verkan, samt att utlösa den önskade responsen. Med andra ord ger de information om hur effektivt ett specifikt läkemedel är, eller om oönskade biverkningar kommer att uppstå i större eller mindre utsträckning.

På detta sätt kommer du i resultaten från tellmeGens plattform att kunna hitta information om:

  • Effektivitet, förmågan hos ett läkemedel att producera sin effekt. Låg effektivitet indikerar dålig effektivitet av läkemedlet hos den individen.
  • Biverkningar, oönskade effekter som ett läkemedel producerar. Risken för olika biverkningar anges.
  • Dosering, anger den lämpliga mängden läkemedel för dess funktion. En metabolism som skiljer sig från det normala kan kräva dosjusteringar.
  • Interaktion mellan läkemedel, vissa läkemedel kan reagera med varandra. I dessa situationer bör de nya effekterna beaktas.