tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad betyder de erhållna resultaten?

Resultaten visar hur din kropp reagerar på ett visst läkemedel, i förhållande till läkemedlets ämnesomsättningshastighet och dess förmåga att nå den plats där det ska utöva sin verkan, samt att utlösa den önskade responsen. Med andra ord ger de information om hur effektivt ett specifikt läkemedel är, eller om oönskade biverkningar kommer att uppstå i större eller mindre utsträckning.

På detta sätt kommer du i resultaten från tellmeGens plattform att kunna hitta information om:

  • Effektivitet
  • Biverkningar
  • Dosering
  • Interaktion mellan läkemedel