tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är DNA Connect?

Det är en tjänst som låter våra användare hitta genetiska släktingar inom vår databas och kontakta dem. För att resultaten ska vara synliga måste båda parter i den familjerelationen ha accepterat villkoren för att delta i programmet DNA Connect.

När du har ett meddelande i DNA Connect kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen för att meddela dig.

Du kommer också att få ett e-postmeddelande när applikationen hittar nya släktingar i vår databas.