tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Med ett farmakogenetiskt test, kommer jag att undvika biverkningar eller andra negativa reaktioner?

Ett av de huvudsakliga målen med farmakogenetik är att minska eller till och med undvika utvecklingen av negativa reaktioner. För de läkemedel där tillgängliga studier presenterar stark vetenskaplig evidens, skulle de etablerade rekommendationerna kunna begränsa dessa biverkningar.

Det är dock viktigt att notera att förekomsten av andra markörer som inte analyseras, inte ingår i testet, eller till och med de som för närvarande är okända, tillsammans med andra villkor (livsstil, personlig historia, miljöfaktorer), kan påverka svaret på läkemedlen.

Dessutom bör det tilläggas att dessa resultat bör konsulteras med en läkare innan någon terapi inleds, eftersom det är denne som är slutligt ansvarig för valet av läkemedel, baserat på medicinska kriterier, farmakogenetiska data, hälsotillstånd, personlig och familjehistoria samt andra faktorer som anses relevanta.