tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför ingår inte min genetiska population i analysen?

För att tellmeGen ska inkludera en genetisk population i vårt DNA-test måste den klara olika kvalitetskontroller. Vi måste ha ett stort antal individer från den aktuella populationen, dessa individer måste genetiskt vara så homogena som möjligt inom gruppen och samtidigt vara tillräckligt olika från någon annan population som ingår i vår analys. När dessa kriterier uppfylls blir den nya populationen en del av vår databas och vår analys. Det finns dock populationer för vilka vi inte har tillräcklig information för att uppfylla dessa kriterier, vilket begränsar deras inkludering i analysen. Så snart vi har den nödvändiga informationen för att inkludera dem kommer dessa nya populationer att införlivas i vår studie, och vi kommer att meddela detta till våra användare.