tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

När kommer nya populationer att inkluderas?

Vårt FoU-team arbetar konstant med att utveckla nya referenspopulationer med tillräcklig precision och kvalitet för att inkluderas i vår analys. Så snart tillräcklig information har samlats in kommer vi att erbjuda dig en uppdatering av dina ancestralitet-resultat helt kostnadsfritt.