tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilka populationer inkluderas i analysen av ancestralitet?

TellmeGens databas inkluderar tusentals referensindivider som tillhör 53 genetiska populationer fördelade på 7 stora geografiska områden enligt följande:

  • 27 i Europa, fördelade mellan Balkanhalvön, Östeuropa, Centraleuropa, Nordeuropa, de brittiska länderna, Italien, Iberiska halvön, Sardinien och den askenaziska judiska etniciteten.
  • 6 i Afrika, fördelade mellan Östafrika (Kenya och Uganda), Västafrika i regionen Gambia och Senegal, Västafrika i regionen Sierra Leone och Liberia, Västafrika i regionen Nigeria och Ghana, Maghreb och de afrikanska pygméetniska grupperna.
  • 4 i Västasien, fördelade mellan beduiner; egyptier, levantiner och araber; turkar, kaukasier och iranier; och den askenaziska judiska etniciteten.
  • 6 i Syd- och Centralasien, fördelade mellan Centralasien; Pakistan och Afghanistan; södra Indien och Sri Lanka; regionen Bengalen, Bangladesh och norra Indien; regionen Punjab; och gujarati etniciteten.
  • 6 i Östasien, fördelade mellan japaner, koreaner, eskimåer från Sibirien, mongoler och norra Kina, dai och indokinesiska kineser, och han-kineser.
  • 2 i Oceanien, fördelade mellan Melanesien och Papua Nya Guinea.
  • 2 i Amerika, fördelade mellan nordamerikanska ursprungsbefolkningar och centrala och sydamerikanska ursprungsbefolkningar.