tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilka populationer inkluderas i analysen av ancestralitet?

TellmeGens databas inkluderar tusentals referensindivider som tillhör 53 genetiska populationer fördelade på 7 stora geografiska områden enligt följande:

  • 27 i Europa, fördelade mellan Balkanhalvön, Östeuropa, Centraleuropa, Nordeuropa, Brittiska öarna, Italien, Iberiska halvön, Sardinien och den judiska Ashkenaziska etniciteten.
  • 6 i Afrika, fördelade mellan Östafrika (Kenya och Uganda), Västafrika (Gambiaregionen och Senegal), Västafrika (Sierra Leone-regionen och Liberia), Västafrika (Nigeria-regionen och Ghana), Maghreb och etniciteterna för afrikanska pygméer.
  • 4 i Västasien, fördelade mellan beduiner, egyptier, levantiner och araber; turkar, kaukasier och iranier samt den judiska Ashkenaziska etniciteten.
  • 6 i Sydasien och Centralasien, fördelade mellan Centralasien, Pakistan och Afghanistan; södra Indien och Sri Lanka; Bengali-regionen, Bangladesh och norra Indien; Punjab-regionen och Gujarati-etniciteten.
  • 6 i Östasien, fördelade mellan japaner, koreaner, eskimåer från Sibirien-regionen, mongoler och norra Kina, kineser från Dai-etniciteten och indokineser samt kineser från han-etniciteten.
  • 2 i Oceanien, fördelade mellan Melanesien-regionen och Papua Nya Guinea-regionen.
  • 2 i Amerika, fördelade mellan nordamerikanska ursprungsbefolkningar och central- och sydamerikanska ursprungsbefolkningar.