tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Kan jag skriva ut resultaten?

Du kan skriva ut delar av dina resultat, men på grund av den stora mängden information du får från tellmeGens DNA-test kan inte alla erhållna rapporter skrivas ut.

Du kan skriva ut huvudsidorna för varje område, på detta sätt kommer du att ha på papper de sannolikheter för varje sjukdom. Dessutom, om du vill dela din genetiska information med din betrodda hälsovårdsprofessionell, kan du be honom eller henne att skapa ett professionellt konto och på så sätt kan han eller hon begära tillgång till dina resultat. På detta sätt kommer båda att ha tillgång till alla tekniska rapporter som tillhandahålls med tellmeGens genetiska test.

Om du behöver en rapport om någon specifik punkt för att presentera den för din betrodda hälsovårdsprofessionell, kan du begära en konsultation med våra genetiker och de kommer att skriva en anpassad rapport om det område du behöver fördjupa dig i.