tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilken genetisk information används för att bestämma min ancestralitet?

För att bestämma din ancestralitet analyserar vi på tellmeGen de genetiska varianter som observerats i den autosomala regionen av ditt DNA, vanligtvis kända som SNPs (single nucleotide polymorphisms). Varje population har unika genetiska varianter, vilket gör det till en mycket användbar typ av genetisk markör för att bestämma din ancestralitet.