tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Inom mitt moderns haplogrupp, finns det subtyper?

Ja, varje haplogrupp har ett stort antal mer detaljerade subgrupper. Dessa subgrupper genereras av små genetiska variationer inom ett och samma moderns haplogrupp.

I tellmeGens fall ger vi information om det globala moderns haplogrupp, och även om subtyperna. Du kommer att kunna se det på ett lättförståeligt sätt i dina resultat.