tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är den genetiska faktorn?

Den genetiska faktorn för en sjukdom eller komplex personlig egenskap är den genetiska delen som reglerar den sjukdomen eller egenskapen. Med andra ord, det är de varianter som är kända för att ha en direkt effekt på risken eller den genetiska predispositionen att utveckla den sjukdomen eller uppvisa den egenskapen. Baserat på varje individs DNA, kommer han eller hon att ha vissa genetiska varianter, vilket kommer att resultera i en viss genetisk risk.

Resultatet är dock inte absolut, eftersom miljöfaktorer också bestämmer uppkomsten och/eller allvaret av patologin, ibland med större inverkan än personens genetik.