tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad betyder förfader? Vilken information får man genom ett test av ancestralitet?

En förfader är en direkt föregångare relaterad till en individ genom släktskap. När vi talar om förfäder menar vi en persons, familjs eller grupps antecendent som har genererat den gemensamma avkomman.

Med ett test av ancestralitet jämför vi din genetiska information med den hos tusentals individer från olika referenspopulationer och etniciteter. På detta sätt kommer vi inte att fastställa ditt födelseland eller ursprunget hos dina förfäder, eftersom det inte bygger på en analys av tidigare genetiska populationer. Den information du får är vilka nuvarande populationer som har en genetik liknande din och i vilken procentandel. Detta skulle innebära att du och de personer från de populationer som representeras i din rapport, delar en gemensam förfader.