tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Dessa resultat, ändras de över tid?

Den genetiska informationen är oföränderlig och förblir oförändrad från födseln. Det är sant att det kan uppstå ”de novo”- eller spontana mutationer i vissa celler, men detta är osannolikt.

Resultaten från tellmeGens genetiska test uppdateras endast utifrån din ålder, eftersom förekomsten av sjukdomar förändras med detta parameter. På detta sätt kommer dina resultat att justeras regelbundet, och din risk kommer att ändras över tid.

Oavsett ovanstående inkluderar tellmeGen regelbundna uppdateringar med mer information baserat på framsteg inom vetenskaplig forskning. Därför kommer nya artiklar och/eller SNPs att läggas till utan extra kostnad och för livet. När ny information upptäcks och inkluderas i vårt system kommer vi att meddela dig via e-post.

Det är viktigt att påpeka att i vissa fall, om den använda metodiken för genotypning är föråldrad, kan viss information inte inkluderas. I dessa fall kommer en omtagning av testet att erbjudas till en reducerad kostnad.

Att göra de senaste genetiska upptäckterna tillgängliga för allmänheten, som stöds av den vetenskapliga gemenskapen, och att erbjuda så uppdaterade och precisa resultat som möjligt är tellmeGens prioritet.