tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad innebär sekvensering av ett helt genom?

DNA-sekvensering är en teknologi som gör det möjligt att känna till och dekryptera den genetiska informationen som en levande varelse har. Med andra ord, att sekvensera ett genom innebär att ’läsa’ det genomet som innehåller nödvändig information för dess utveckling och funktion, som om det vore en instruktionsbok för genetik.