tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad innebär sekvensering av ett helt genom?

DNA-sekvensering är en teknologi som gör det möjligt att känna till och dekryptera den genetiska informationen som en levande varelse har. Med andra ord, att sekvensera ett genom innebär att ’läsa’ det genomet som innehåller nödvändig information för dess utveckling och funktion, som om det vore en instruktionsbok för genetik.

Den mest relevanta detaljen med sekvensering är att den erhåller den exakta ordningen av nukleotider i en organisms genom. Hela genomet genomgår samma process, vilket analyserar alla individens gener helt och hållet. Detta är hur det skiljer sig från andra metoder som endast arbetar med en del av individens DNA, vilket i sin tur påskyndar kostnader och tider.

Därför bör sekvensering inte förväxlas med andra processer såsom genotypning.