tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

En uppdatering har tagit bort en sjukdom eller egenskap från mina resultat, varför?

På tellmeGen strävar vi efter att säkerställa högsta möjliga kvalitet på våra resultat. Därför är alla våra analyser baserade på olika forskningsstudier och publicerade artiklar relaterade till genetiken hos de egenskaper vi erbjuder användarna.

Det har emellertid inträffat tillfällen då nytt bevis har ifrågasatt forskning relaterad till en av våra analyserade egenskaper. I dessa situationer beslutar vi att tillfälligt eller permanent ta bort dessa egenskaper tills situationen är löst. På grund av den kliniska betydelsen av många av våra resultat kommer vi aldrig att visa en egenskap eller tillstånd för vilka det inte finns tillräcklig vetenskaplig grund för genetisk detektion.