tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför har vissa sjukdomar och egenskaper försvunnit från mina resultat?

Med dessa nya resultat har vi ändrat den metodik som tellmeGen använder för att bestämma våra användares genetiska risk att drabbas av en komplex sjukdom eller uppvisa en egenskap. Denna nya, mer exakta och innovativa metodik använder information utdraget från kraftfulla vetenskapliga studier som följer vissa standarder. Tyvärr finns det vissa sjukdomar och egenskaper som ännu inte har studerats med denna nya teknologi, vilket begränsar deras inkludering i vårt test. Eftersom genetiken är ett fält där det ständigt görs teknologiska och vetenskapliga uppdateringar, har tellmeGen ett team ansvarigt för att anpassa dessa nyheter och därmed kunna erbjuda våra kunder de mest aktuella och precisa resultaten möjliga vid varje tillfälle, med förmågan att på detta sätt återfå dessa sjukdomar och egenskaper och inkludera nya resultat.