tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är den faderlig haplogrupp?

Haplogrupper är stora grupper av haplotyper, uppsättningar av alleler på specifika platser i en individs genom. De möjliggör definition av genetiska populationer och innehåller information om personens förflutna, eftersom när förändringar i dessa regioner uppstår, är det mycket sällsynt att de återgår, och efterföljande förändringar ackumuleras.

Den faderliga haplogruppen är haplogrupperna av den mänskliga Y-kromosomen. Eftersom endast män bär Y-kromosomen hos människor, bestäms denna haplogrupp enbart i den faderliga linjen. Det handlar om genetisk information som endast överförs från fäder till söner.

Olika studier har utnyttjat denna egenskap hos den faderliga haplogruppen för att genomföra fylogenetiska studier och studera deras spridning och distribution genom historien. Din faderliga haplogrupp berättar resan genom tusentals år och kilometer av dina manliga förfäder.