tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är den faderlig haplogrupp?

Den faderlig haplogrupp ger oss information om utvecklingen av vår patriarkala linje från den senaste manliga förfadern till moderna människor, den kromosomiska Adam. Denna information överförs endast från far till son.