tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czym jest haplogrupa ojcowska?

Haplogrupy to duże grupy haplotypów, zestawy allel w określonych lokalizacjach genomu jednostki. Pozwalają one definiować populacje genetyczne i zawierają informacje o przeszłości osoby, ponieważ gdy zmiany w tych regionach pojawiają się, rzadko kiedy ulegają odwróceniu, a następne zmiany kumulują się.

Haplogrupa ojcowska to haplogrupy ludzkiego chromosomu Y. Ponieważ tylko mężczyźni noszą chromosom Y u ludzi, ta haplogrupa jest określona wyłącznie w linii ojcowskiej. Są to informacje genetyczne, które są przekazywane tylko od ojców do synów.

Różne badania wykorzystały tę cechę haplogrupy ojcowskiej do przeprowadzenia badań filogenetycznych i badania ich rozprzestrzeniania i dystrybucji na przestrzeni historii. Twoja haplogrupa ojcowska opowiada podróż twoich męskich przodków przez tysiące lat i kilometrów.