tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Warunki NIE objęte analizą przez tellmeGen

Test DNA tellmeGen nie służy do diagnozowania chorób.

Jeśli chcesz wykryć konkretną chorobę genetyczną związaną z historią osobistą lub rodziną, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia, aby upewnić się, że wykonujesz najbardziej odpowiedni test dla Twojej sytuacji.

Podobnie, tellmeGen obecnie nie bada całkowitych duplikacji lub delecji genów, rearanżacji chromosomalnych, translokacji ani mozaikowości, choć może to być możliwe w przyszłości.

tellmeGen nie analizuje trisomii ani innych aneuploidii ani nullisomii.

Technologia stosowana przez tellmeGen opiera się na analizie polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP). Ta technika, zwana genotypowaniem, nie jest przeznaczona do identyfikacji wszystkich wariantów, które mogą występować w danym genie. Dlatego też prawdopodobnie nie będziemy w stanie dostarczyć wszystkich wariantów genetycznych opisanych dla danego regionu chromosomalnego, ale będziemy w stanie dostarczyć duży procent najważniejszych wariantów.