tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Aandoeningen die NIET in de tellmeGen-analyse zijn opgenomen

De tellmeGen DNA-test is geen diagnostisch instrument.

Als uw behoefte is om te screenen op een bepaalde genetische ziekte in verband met persoonlijke of familiegeschiedenis, moet u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg raadplegen om ervoor te zorgen dat u de meest geschikte test voor uw persoonlijke situatie uitvoert.

Evenzo analyseert tellmeGen momenteel geen volledige genverdubbelingen of -deleties, chromosomale herschikkingen, translocaties of mozaïekismen, hoewel dit in de toekomst waarschijnlijk wel mogelijk zal zijn.

tellmeGen test niet op trisomieën of andere aneuploïdieën of nullisomieën.

De door tellmeGen gebruikte technologie is gebaseerd op de analyse van Single Nucleotide Polymorphisms of SNPs (Single Nucleotide Polymorphism). Deze techniek, genotypering genoemd, is niet ontworpen om alle varianten die in een gen aanwezig kunnen zijn, te identificeren. Het is dus waarschijnlijk dat wij niet alle genetische varianten die voor een chromosoomregio zijn beschreven, zullen kunnen leveren, maar wel een groot percentage van de belangrijkste varianten.