tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Hoe helpt farmacogenetische informatie mij?

Een van de belangrijkste problemen van de farmacologie is de grote verscheidenheid aan reacties na toediening van hetzelfde geneesmiddel in dezelfde dosis. Farmacogenetische informatie maakt het mogelijk voor elke persoon het juiste geneesmiddel voor te schrijven, waardoor onnodige bijwerkingen kunnen worden vermeden, de dosis zo nodig kan worden aangepast en het geneesmiddel kan worden gekozen dat voor elke persoon het meest doeltreffend is, afhankelijk van zijn genetica.

Farmacogenetica is de sleutel tot de toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde.

Genetische varianten die de verdraagbaarheid en werkzaamheid van geneesmiddelen beïnvloeden, zijn in de wereldbevolking ruim vertegenwoordigd, zodat sommige mensen zich goed voelen bij sommige geneesmiddelen, terwijl anderen geen effect of zelfs bijwerkingen hebben. Farmacogenetica kan het risico op bijwerkingen minimaliseren en de kans op werkzaamheid van geneesmiddelen maximaliseren.

De farmacogenetica items zijn onderverdeeld in “Metabolisatie” van het betreffende geneesmiddel en “Respons”.

Aan de hand van de genetische metabolisatievarianten die iemand heeft, kunnen we bepalen of het geneesmiddel bijwerkingen zal hebben en kunnen we de aanbevolen dosis aanpassen. Deze varianten zijn te vinden in de genen die geneesmiddelen in de lever metaboliseren, en iemand kan voor elk geneesmiddel een Normal Metaboliser (NME), Poor Metaboliser (PM) of Ultra Fast Metaboliser (UM) zijn. Een slechte stofwisselaar zijn betekent dat de persoon een genetische variant heeft waardoor het gen voor de stofwisseling van dat geneesmiddel minder goed werkt en het geneesmiddel zich dus langer in het lichaam ophoopt, wat tot bijwerkingen kan leiden en het raadzaam is de dosering te verlagen of van medicatie te veranderen. Als u een ultrasnelle stofwisselaar bent, kan het tegenovergestelde effect optreden, waardoor het raadzaam is de dosering te verhogen of de behandeling te wijzigen.

Respons genetische varianten komen voor in de doelgenen van het geneesmiddel en stellen ons in staat te weten of het geneesmiddel voor elk individu doeltreffend zal zijn, zodat we kunnen beslissen of een verandering van medicatie aangewezen is.

Farmacogenetica is ongetwijfeld een van de meest directe en belangrijke voordelen van het verkrijgen van uw resultaten. Bovendien is deze informatie gebaseerd op de aanbevelingen van de FDA (Food and Drugs Administration), de EMA (European Medicines Agency) en andere prestigieuze farmacogenetische instellingen, zoals het CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium).