tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Ik heb een laag/middelmatig risico op X ziekte/functie in de test, maar ik lijd aan of heb die ziekte/funcie.

Zowel complexe ziekten als eigenschappen worden veroorzaakt door een combinatie van genetische factoren, omgevingsfactoren en de levensstijl van het individu. Zelfs bij monogene ziekten is de ziekte niet bij iedereen even ernstig. Als we uw genetica kennen, kunnen we bepalen welke genetische kans u hebt om elk van de geanalyseerde ziekten en kenmerken te ontwikkelen.

U moet zich er echter van bewust zijn dat deze worden bepaald door bijkomende factoren, en uw resultaten zullen alleen het genetische deel van de ziekte interpreteren. Milieufactoren en uw levensstijl worden bij de analyse van deze resultaten buiten beschouwing gelaten en kunnen een nog belangrijkere rol spelen dan genetica. Het hebben van een laag/middelmatig risico kan een beschermende rol spelen tegen die ziekte/ eigenschap, maar ze voorkomen het niet volledig.