tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Waarom is mijn genetische populatie niet opgenomen in de analyse? 

Opdat tellmeGen een genetische populatie in onze DNA-test kan opnemen, moet ze verschillende kwaliteitscontroles doorstaan. Wij moeten een groot aantal individuen uit deze populatie hebben, deze individuen moeten genetisch zo homogeen mogelijk zijn en tegelijkertijd voldoende verschillen van alle andere populaties die in onze analyse zijn opgenomen. Zodra aan deze criteria is voldaan, wordt deze nieuwe populatie opgenomen in onze databank en onze analyse. Er zijn echter populaties waarvoor wij niet over voldoende informatie beschikken om aan deze criteria te voldoen, hetgeen hun opname in de analyse beperkt. Zodra wij over de nodige informatie voor opname beschikken, zullen deze nieuwe populaties in onze studie worden opgenomen en zullen onze gebruikers daarvan op de hoogte worden gebracht.