tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Dlaczego moja populacja genetyczna nie jest uwzględniona w analizie?

Aby tellmeGen mógł włączyć populację genetyczną do naszego badania DNA, musi ona przejść różne kontrole jakości. Musimy mieć dużą liczbę osobników z tej populacji. Osobniki te muszą być genetycznie jak najbardziej homogeniczne i jednocześnie wystarczająco różne od każdej innej populacji włączonej do naszej analizy. Po spełnieniu tych kryteriów, ta nowa populacja staje się częścią naszej bazy danych i naszej analizy. Istnieją jednak populacje, dla których nie mamy wystarczających informacji, aby spełnić te kryteria, co ogranicza ich włączenie do analizy. Gdy tylko zdobędziemy informacje niezbędne do włączenia, te nowe populacje zostaną uwzględnione w naszym badaniu, a nasi użytkownicy zostaną o tym powiadomieni.