tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jakie informacje genetyczne są wykorzystywane do określenia mojej haplogrupy ojcowskiej?

Analizowana jest informacja genetyczna chromosomu Y.

Ten chromosom płciowy odpowiada za określenie płci w procesie tworzenia zarodka poprzez aktywację genu SRY, który uruchamia szereg charakterystycznych czynników u mężczyzn, takich jak rozwój jąder w trakcie embriogenezy.