tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jakie informacje genetyczne są wykorzystywane do określenia mojej haplogrupy ojcowskiej?

Analizowana jest informacja genetyczna chromosomu Y.

Ten chromosom płciowy odpowiada za określenie płci w procesie tworzenia zarodka poprzez aktywację genu SRY, który uruchamia szereg charakterystycznych czynników u mężczyzn, takich jak rozwój jąder w trakcie embriogenezy.

W gatunku ludzkim tylko mężczyźni mają chromosom Y w swoim genomie. Z tego powodu te informacje genetyczne były przekazywane wyłącznie od ojców do synów, co umożliwia absolutne śledzenie ich historii przez tysiące lat. Badane są pewne mutacje i markery, których nie można znaleźć u kobiet.