tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jakie informacje genetyczne określają moją haplogrupę matczyną?

Aby obliczyć swoją haplogrupę matczyną, analizowana jest informacja genetyczna chromosomu mitochondrialnego. We wszystkich komórkach znajdują się organelle komórkowe, znane jako mitochondria, których funkcją jest produkcja energii komórkowej. Zawierają one mały kolisty chromosom, zwany mitochondrialnym DNA, który zawsze jest dziedziczony od matki.