tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Nauka stojąca za DNA Connect

Po otrzymaniu próbek śliny w naszym laboratorium, przechodzą one serię procesów, które krótko wyjaśniamy poniżej.

  • Krok 1. Identyczne fragmenty DNA są identyfikowane ze wszystkich możliwych par osób w naszej bazie danych. Fragmenty te znane są jako segmenty IBD (Identity by descent).
  • Krok 2. Szacowana jest długość każdego z tych segmentów IBD w centymorganach (cM). Następnie odfiltrowuje się tylko te, które są uznane za wystarczająco informacyjne, aby oznaczyć je jako fragmenty o tym samym pochodzeniu, a zatem ważne dla oszacowania pokrewieństwa.
  • Krok 3. Ocenia się liczbę wspólnych cM między każdą parą użytkowników i za pomocą algorytmów ustala się możliwe pokrewieństwo. Im wyższa liczba wspólnych cM, tym bliższe pokrewieństwo.

W przypadku, gdy próbka pochodzi z firmy zewnętrznej w postaci surowych danych genetycznych, zostanie przeprowadzony wstępny etap w celu określenia, czy jest ona kompatybilna z naszym systemem za pomocą procesu kontroli jakości. Jeśli próbka przejdzie tę kontrolę jakości, zostanie poddana analizie jako dodatkowa próbka w procesie, przechodząc do kroku 1.