tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co jest analizowane w badaniu farmakogenetycznym?

Farmakogenetyka to nauka o tym, jak geny jednostki wpływają na odpowiedź organizmu na różne leki.

Badanie farmakogenetyczne bada zmiany zwane polimorfizmami lub SNP, które pojawiają się często w populacji i które są odpowiedzialne za normalną zmienność każdej osoby. Konkretnie analizowane są zmiany w genach zaangażowanych w metabolizm, transport lub miejsca działania leków, tak więc wszystkie te procesy będą się różnić u poszczególnych osób, a w konsekwencji odpowiedź na te leki.

Zgodność farmakologiczna testu tellmeGen analizuje różne leki związane z leczeniem wszelkiego rodzaju patologii. Analizy koncentrują się na niepożądanych reakcjach leku, jego dawkowaniu i skuteczności.

Nie wszystkie leki mają dostępne testy.

Te badania są klasyfikowane w ramach medycyny spersonalizowanej i precyzyjnej. Umożliwiają opracowanie leczenia i zapobiegania patologiom, biorąc pod uwagę unikalne cechy jednostki, zamiast stosować ogólną metodologię.