tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co jest analizowane w badaniu farmakogenetycznym?

Badanie farmakogenetyczne bada zmiany zwane polimorfizmami lub SNP, które pojawiają się często w populacji i które są odpowiedzialne za normalną zmienność każdej osoby. Konkretnie analizowane są zmiany w genach zaangażowanych w metabolizm, transport lub miejsca działania leków, tak więc wszystkie te procesy będą się różnić u poszczególnych osób, a w konsekwencji odpowiedź na te leki.