tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co to jest raport farmakogenetyczny i co zawiera raport tellmeGen?

W tellmeGen rozumiemy, że wyniki genetyczne, które oferujemy w naszym test DNA, mogą sprawić, że zechcesz dowiedzieć się więcej. Dlatego uzupełniamy je ofertą dodatkowych konsultacji i raportów, które możesz nabyć, aby uzyskać więcej informacji. Produkty te mogą być nabywane tylko przez użytkowników, którzy już wykonali test genetyczny, zarówno poprzez nasz test DNA, jak i poprzez przesłanie pliku dane surowe genetyczne.

Są one przeznaczone do poprawy twojego zrozumienia wyników, ich interpretacji i sposobu reagowania na nie. Raport farmakogenetyczny to rozwinięcie sekcji zgodność farmakologiczna. Pomożemy ci zrozumieć wyniki twojego badania farmakologicznego z różnych punktów widzenia. Od tego, co oznacza posiadanie zmniejszonej odpowiedzi do konsekwencji posiadania słabego metabolizmu.

Raport zostanie wysłany na ten sam adres e-mail, z którego zostało dokonane zarejestrowanie w tellmeGen w formacie PDF, a nie ma ograniczeń czasowych na jego realizację od momentu otrzymania wyników.

Zdobądź swoje spersonalizowane raport farmakogenetyczny, klikając w link.