tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Na czym polega analiza rodowa wykonywana przez tellmeGen?

Aby uzyskać wyniki pochodzenia, w tellmeGen porównujemy informacje z twojego DNA lub materiału genetycznego z informacjami genetycznymi licznych populacji referencyjnych pochodzących z wielu krajów.

Konkretnie porównujemy określone regiony twojego genomu z tymi samymi obszarami DNA u setek tysięcy ludzi z populacji różnych etnicznych i regionalnych. W ten sposób możemy określić, dzięki twoim polimorfizmom genetycznym, twoje pochodzenie etniczne. Wszystkie wykorzystane w naszym badaniu warianty genetyczne zostały zbadane i porównane przez różne laboratoria, które następnie opublikowały nowe rewizje.

Te populacje referencyjne, używane w naszych porównaniach, zostały określone zarówno dzięki publicznym, zwalidowanym i bezpiecznym bazom danych, jak i użytkownikom naszej własnej bazy danych.

W wynikach wskazujemy, do którego z 53 grup etnicznych, do których należymy, należysz. Dane są prezentowane jako procent, opierając się na zmianach genetycznych, które prezentujesz, i do której populacji etnicznej są one przypisane.

Wszystkie obliczenia są wykonywane przez naszych genetyków i bioinformatyków, zgodnie z kontrolami jakości i algorytmami, które opracowaliśmy i doskonaliliśmy przez lata.

Dzięki tym podobieństwom między twoim DNA a DNA populacji referencyjnych, oraz naszej metodologii i protokołom, jesteśmy w stanie zinterpretować etniczne pochodzenie, z którego się wywodzisz.