tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jak wyrazić zgodę na udział w programie DNA Connect?

Klikając na przycisk zaznaczony na obrazku po wejściu na swoje prywatne konto.