tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co oznaczają te wyniki?

Wyniki wskazują, jak Twój organizm reaguje na dany lek, w odniesieniu do szybkości metabolizowania leku, jego zdolności do dotarcia do miejsca działania oraz zdolności do wywołania pożądanej reakcji. Innymi słowy, dostarczają informacji o stopniu skuteczności danego leku, czy w mniejszym lub większym stopniu wystąpią niepożądane skutki uboczne.

W wynikach platformy tellmeGen można więc znaleźć informacje na temat:

  • Skuteczności, zdolność leku do wywoływania jego efektu. Niska efektywność wskazuje na słabą skuteczność leku u danej osoby.
  • Działania niepożądane, niechciane efekty wywołane przez lek. Wskazane jest ryzyko wystąpienia różnych reakcji niepożądanych.
  • Dawkowanie, wskazuje odpowiednią ilość leku dla jego funkcji. Nietypowy metabolizm może wymagać zmiany dawek.
  • Interakcje leków, niektóre leki mogą reagować ze sobą. W takich sytuacjach należy uwzględnić nowe efekty.