tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co oznaczają te wyniki?

Wyniki wskazują, jak Twój organizm reaguje na dany lek, w odniesieniu do szybkości metabolizowania leku, jego zdolności do dotarcia do miejsca działania oraz zdolności do wywołania pożądanej reakcji. Innymi słowy, dostarczają informacji o stopniu skuteczności danego leku, czy w mniejszym lub większym stopniu wystąpią niepożądane skutki uboczne.

W wynikach platformy tellmeGen można więc znaleźć informacje na temat:

  • Skuteczności
  • Działania niepożądane
  • Dawkowanie
  • Interakcje leków