tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy mam haplogrupę ojcowską?

Tak, ale to zależy od twojej płci, czy Twoje DNA zawiera haplogrupę ojcowską, czy nie.

Jeśli jesteś mężczyzną, twoje materiał genetyczny zawiera chromosom Y (dziedziczony od Twojego ojca), który jest chromosomem niosącym ślad Twojej linii ojcowskiej. Dlatego twój test pokaże haplogrupę ojcowską, do której należysz.

Jeśli jesteś kobietą, nie będziesz miała chromosomu Y w swojej informacji genetycznej, więc linia ojcowska nie będzie odzwierciedlona w Twoim DNA. Możesz jednak poznać haplogrupę ojcowską poprzez test DNA męskiego członka rodziny (ojca, brata, dziadka,…). Synowie dziedziczą haplogrupę ojcowską po swoim ojcu, więc nie możesz poznać swojej haplogrupy ojcowskiej od nich.

Jednak pamiętaj, że gdy mężczyzna w twojej rodzinie przeprowadzi test genetyczny, nawet jeśli dzielicie tę samą haplogrupę ojcowską, w twoich wynikach nadal się to nie pojawi. Jest to spowodowane tym, że te dane uzyskujemy z jego analizy i nie możemy ich udostępniać w wynikach osób trzecich.