tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co oznacza mitochondrialna Ewa?

Mitochondrialna Ewa to określenie najstarszej znanej wspólnej żeńskiej przodkini. Od niej zaczyna się linia matczyna w badaniu DNA, która uległa kilku modyfikacjom, które dały początek haplogrupom obecnym w dzisiejszej populacji ludzkiej.