tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co oznacza mitochondrialna Ewa?

Mitochondrialna Ewa to określenie najstarszej znanej wspólnej żeńskiej przodkini. Od niej zaczyna się linia matczyna w badaniu DNA, która uległa kilku modyfikacjom, które dały początek haplogrupom obecnym w dzisiejszej populacji ludzkiej.

Mitochondrialna Ewa była kobietą z Afryki Wschodniej, która żyła około 200.000 lat temu. Całe obecne ludzkie DNA mitochondrialne pochodziłoby od tego wspólnego przodka, ponieważ DNA to jest przekazywane tylko przez matki.

To nie oznacza, że w tamtym czasie nie było innych kobiet, ale sugeruje, że w innych liniach ich matczyna linia zakończyła się w momencie, gdy wszyscy ich potomkowie byli mężczyznami. Nie należy jej również mylić z wspólnym przodkiem gatunku ludzkiego, ponieważ dotyczy to tylko DNA mitochondrialnego.