tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jakie informacje poznam o moich krewnych? Czy oni będą wiedzieli o mnie?

Dowiesz się ich imienia i nazwiska, płci urodzenia, daty urodzenia i kraju.

Kontakty będą znały te same informacje o Tobie.