tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy przed przyjęciem leków należy obowiązkowo wykonać badanie farmakogenetyczne?

Obecnie istnieją różne konsorcja i organizacje zajmujące się regulacją farmakogenetyki w praktyce klinicznej na poziomie międzynarodowym, takie jak FDA, CPIC czy DPWG. Każde z tych stowarzyszeń ustala własne kryteria badań obowiązkowych i zalecanych przed rozpoczęciem terapii w oparciu o dostępne dowody.

Jednak, mimo że prace trwają, obecnie nie ma konsensusu co do tego, które leki powinny być badane przed rozpoczęciem terapii na poziomie międzynarodowym bez wyjątku.