tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Od którego rodzica pochodzą moje procenty z pochodzenie?

Szybka odpowiedź brzmi, że pochodzą od obu.

Nasz test genetyczny nie sięga przez pokolenia do twoich ojcowskich i matczynych przodków, aby powiedzieć Ci, skąd pochodzi Twój najstarszy krewny.

To, co robimy, to porównanie informacji zawartych w Twoim DNA lub materiale genetycznym z informacjami genetycznymi licznych populacji referencyjnych i grup etnicznych z wielu regionów świata. Analizujemy warianty genetyczne obserwowane w autosomalnym regionie Twojego DNA, powszechnie znane jako SNP (polimorfizmy pojedynczych nukleotydów). Każda populacja ma unikalne warianty genetyczne, dlatego jest to bardzo przydatny rodzaj markera genetycznego przy określaniu Twojego rodowodu.

Porównując SNP, które masz w swoim DNA z tymi z zarejestrowanych populacji, wiedząc, że były one dziedziczone przez pokolenia Twojej rodziny, możemy obliczyć pochodzenie Twoich przodków. Ponieważ otrzymałeś taką samą ilość materiału genetycznego zarówno od ojca, jak i od matki, wynik rodowodu, który podajemy, pochodzi w równym stopniu z obu gałęzi rodziny.

Podawany przez nas rodowód różni się od haplogrup i nie należy go mylić. Haplogrupy ojcowskie i matczyne wskazują na konkretną linię pochodzenia ojca i matki poprzez pobranie fragmentów genomu, które mogą być przekazane tylko przez tego konkretnego krewnego.