tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy wyniki uzyskane dotychczas przez tellmeGen były nieprawidłowe?

Nie, jednakże wraz z postępem w dziedzinie genetyki były one niekompletne. Dlatego stworzyliśmy platformę, która przechowuje, interpretuje i aktualizuje informacje genetyczne bez dodatkowych kosztów. W ten sposób nasi użytkownicy zawsze otrzymują najbardziej aktualne informacje. Posiadamy zespół lekarzy i genetyków, którego zadaniem jest stała aktualizacja udostępnianych informacji.

W ostatnich czasach postęp technologiczny i obliczeniowy spowodował rewolucję naukową w dziedzinie genetyki. W wyniku tego wzrosła liczba znanych wariantów, które mają wpływ na choroby.