tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Dlaczego muszę wybrać 5 pozycji z każdego bloku wyników?

Nowa metodologia stosowana przez tellmeGen w szacowaniu wyników, jak również proces dostosowania Raw Data do tego procesu, wiąże się z dodatkowym kosztem obliczeniowym.

Jako użytkownik Raw Data w tellmeGen, nie chcemy, abyś kupował kompletny produkt w ciemno. Dlatego podjęliśmy decyzję o częściowym obliczeniu wyników i udostępnieniu Ci dostępu do podglądu 5 pozycji dla każdej sekcji. W ten sposób możesz podejrzeć raporty, zobaczyć jak pracujemy i jak skomplikowane są raporty. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz uzyskać dostęp do większej ilości informacji genetycznych w płatnych planach Raw Data, które mamy dostępne.