tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jaki jest pożytek z znajomości procentu mojego neandertalskiego DNA?

Z jednej strony procent DNA neandertalskiego mówi nam o pochodzeniu osobnika, jego korzeniach. Ludzie z populacji afrykańskich mają procent DNA neandertalskiego równy zeru, lub bliski zeru. Jednak ludzie z populacji europejskich i azjatyckich mają średnio 2% DNA neandertalskiego, a nawet sięga to 4% w niektórych przypadkach.

Osoba posiadająca procent DNA neandertalskiego wskazuje, że jej przodkowie współistnieli z populacjami neandertalskimi i krzyżowali się z nimi.

Z drugiej strony, może wpłynąć na pewne cechy fizyczne. Wiele badań łączy neandertalskie DNA z różnymi cechami fizycznymi, takimi jak kolor oczu i odcień skóry. Badania łączą także te procenty DNA ze zwiększonym lub zmniejszonym ryzykiem chorób i odpornością na chorobotwórcze organizmy. Jest to aktywne pole badań z wieloma możliwościami.

Wreszcie, z czystej ciekawości, czy mogę zapytać, czy gdyby zaoferowano ci szansę poznania procentu twojego neandertalskiego DNA, byłbyś zainteresowany poznaniem go?