tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Ponieważ moje dane pochodzą od innych firm, czy istnieje ryzyko, że moje wyniki będą mniej dokładne?

Nie, naszym pierwszym krokiem jest ustalenie, czy dane od firm trzecich są zgodne z naszą analizą. Gdy próbka genetyczna przejdzie przez ten filtr, dokładność obliczeń jest równa dokładności, którą zapewniamy naszym klientom.