tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy te wyniki zmieniają się w czasie?

Informacja genetyczna jest inwariantna, pozostaje niezmienna od urodzenia. To prawda, że w niektórych komórkach mogą wystąpić mutacje „de novo” lub spontaniczne, ale są one mało prawdopodobne.

Wyniki testu genetycznego tellmeGen są aktualizowane tylko na podstawie Twojego wieku, ponieważ wraz z tym parametrem zmienia się częstość występowania chorób. W ten sposób Twoje wyniki będą okresowo korygowane, a Twoje ryzyko będzie się zmieniać w czasie.

Niezależnie od powyższego, tellmeGen zawiera regularne aktualizacje z większą ilością informacji w miarę postępu badań naukowych. Dlatego też nowe pozycje i/lub SNP zostaną włączone bez dodatkowych kosztów i dożywotnio. Gdy nowe informacje zostaną odkryte i włączone do naszego systemu, powiadomimy Cię o tym e-mailem.

Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach, jeśli metodologia stosowana do genotypowania jest stara, pewne informacje nie mogą być uwzględnione. W takich przypadkach powtórne badanie będzie oferowane po obniżonej cenie.

Priorytetem tellmeGen jest udostępnienie ludziom nowych odkryć genetycznych zatwierdzonych przez społeczność naukową, oferując jak najbardziej aktualne i dokładne wyniki.