tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Dlaczego niektóre choroby i cechy zniknęły z moich wyników?

Wraz z nowymi wynikami zmieniliśmy metodologię wykorzystywaną przez tellmeGen do określenia genetycznego ryzyka wystąpienia u naszych użytkowników chorób i cech. Ta nowa, bardziej dokładna i innowacyjna metodologia wykorzystuje informacje zaczerpnięte z potężnych badań naukowych, które przestrzegają pewnych standardów. Niestety, istnieją pewne choroby i cechy, które nie zostały jeszcze zbadane przy użyciu tej nowej technologii, co ogranicza ich włączenie do naszego testu. Ponieważ genetyka jest dziedziną, w której stale dokonywane są aktualizacje technologiczne i naukowe, w tellmeGen mamy zespół odpowiedzialny za dostosowanie tych nowych osiągnięć, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najbardziej aktualne i dokładne wyniki w każdym momencie, włączając nowe choroby i cechy do wyników.