tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Aktualizacja usunęła chorobę lub cechę z moich wyników, dlaczego?

W tellmeGen dążymy do zapewnienia najwyższej możliwej jakości naszych wyników. Dlatego wszystkie nasze analizy opierają się na różnych badaniach naukowych i artykułach publikowanych dotyczących genetyki cech, które oferujemy użytkownikom.

Jednak zdarzają się przypadki, gdy nowe dowody kwestionują badania związane z jedną z analizowanych przez nas cech. W takich sytuacjach decydujemy się tymczasowo lub na stałe usunąć te cechy, dopóki sytuacja nie zostanie wyjaśniona. Ze względu na kliniczną istotność wielu naszych wyników, nigdy nie pokażemy cechy ani schorzenia, dla których nie ma wystarczającej podstawy naukowej do wykrycia genetycznego.