tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jak została skonstruowana baza danych służąca do oszacowania pochodzenia każdego użytkownika?

Nasza baza danych składa się z nowoczesnych populacji, odzwierciedlając aktualne zróżnicowanie genetyczne różnych populacji ludzkich. Aby być częścią naszej bazy danych i być zarejestrowanym jako należący do określonej grupy etnicznej, jednostka i jej rodzina muszą być rodzimymi członkami tej populacji genetycznej przez co najmniej trzy ostatnie pokolenia.

Ponadto każda jednostka podlega kontroli jakości, aby sprawdzić, czy może być częścią używanej populacji referencyjnej. Przestrzegając tych rygorystycznych kryteriów jakości, nasz zespół ciągle pracuje nad zwiększaniem populacji objętych naszym testem, a także nad dokładnością ich przypisania.