tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jak została skonstruowana baza danych służąca do oszacowania pochodzenia każdego użytkownika?

Nasza baza danych składa się z nowoczesnych populacji. Aby dana osoba znalazła się w naszej bazie danych, ona i jej rodzina muszą pochodzić z tej populacji genetycznej od co najmniej trzech ostatnich pokoleń. Ponadto, każdy osobnik przechodzi kontrolę jakości, aby sprawdzić, czy może być częścią używanej populacji referencyjnej.