tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jak interpretować mapę z moimi wynikami?

Nasza mapa pozwala Ci, w sposób wizualny i interaktywny, zapoznać się z wynikami Twojego pochodzenie i obserwować rozmieszczenie geograficzne różnych populacji reprezentowanych w Twoich wynikach. Przede wszystkim, na mapie zobaczysz wizualizację swojego rodowodu na poziomie kontynentalnym. Następnie będziesz mógł się w nią zagłębić, aż dotrzesz do wyników każdej z określonych populacji genetycznych, którym towarzyszyć będzie tekst opisowy i reprezentatywne zdjęcie tej populacji.