tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur tolkar jag kartan med mina resultat?

Vår karta gör det möjligt, på ett visuellt och interaktivt sätt, att konsultera dina resultat av ancestralitet och observera den geografiska fördelningen av de olika populationer som representeras i dina resultat. Först på kartan kommer du att se en visualisering av din ancestralitet på kontinental nivå. Sedan kan du gå djupare in i den för att nå resultaten för var och en av de bestämda genetiska populationerna, åtföljda av en beskrivande text och en representativ bild av den befolkningen.