tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilken genetisk information används för att bestämma mitt faderlig haplogrupp?

Informationen från Y-kromosomen analyseras.

Denna könkromosom är ansvarig för att bestämma könet under embryots utvecklingsprocess genom aktiveringen av SRY-genen, som kommer att utlösa en rad manliga karaktäristiska faktorer, såsom utvecklingen av testiklar under embryogenes, bland annat.

I människosläktet har endast män Y-kromosomen i sitt genom. På grund av detta har denna genetiska information enbart överförts från fäder till söner, vilket möjliggör en absolut spårning av deras historia under tusentals år. En serie mutationer och markörer som inte kan hittas hos kvinnor studeras.