tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilken genetisk information används för att bestämma mitt faderlig haplogrupp?

Informationen från Y-kromosomen analyseras.

Denna könkromosom är ansvarig för att bestämma könet under embryots utvecklingsprocess genom aktiveringen av SRY-genen, som kommer att utlösa en rad manliga karaktäristiska faktorer, såsom utvecklingen av testiklar under embryogenes, bland annat.