tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilka begränsningar har analysen av ursprung?

Observera att när du gör DNA-testet hos tellmeGen så analyserar vi en del av ditt DNA som består av ungefär 800 000 positioner, fördelade över dina kromosomer. Av denna del använder vi för ”ursprungs”-analysen ett delmängd på omkring 135 000 positioner som är belägna på dina autosomala kromosomer. Därför bör alla resultat ses som en uppskattning eller en sannolikhet.