tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Lista över objekt som ingår i alla avsnitt

På tellmeGen erbjuder vi det bästa genetiska testet eftersom vi levererar en stor mängd resultat organiserade i olika kategorier. På detta sätt får du informationen sorterad och lättförståelig.

Med tellmeGens DNA-test kommer du att kunna ta reda på din genetiska benägenhet att drabbas av mer än 85 komplexa sjukdomar, du kommer att kunna veta om du är bärare av någon av de över 100 monogena sjukdomar vi erbjuder.

Dessutom kommer du att få information om din metabolisering och interaktion med över 165 läkemedel, liksom objekt om dina personliga egenskaper för att kunna lära känna dig själv bättre. I Wellness-avsnittet kommer du att ha objekt om näring och prestanda. Slutligen kommer du att kunna lära dig om dina ursprung genom att studera över 70 olika populationer.