tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför ser jag inte mina släktingar på mitt tellmeGen-konto medan jag kan göra det hos andra företag?

På tellmeGen är vårt huvudfokus att garantera sekretess och säkerhet för våra användares genetiska data. För att visa släktingar i avsnittet DNA Connect på ditt konto måste två grundläggande villkor vara uppfyllda:

  1. Ingå i vår databas: För att du ska kunna se dina släktingar på ditt konto måste de också vara kunder hos tellmeGen och ha sina genetiska profiler registrerade på vår plattform.

  2. Ha gett sitt samtycke till DNA Connect-programmet: Dessutom måste dina släktingar ha gett sitt uttryckliga samtycke för att delta i DNA Connect-programmet.

Dessutom består vårt fokus i att erbjuda precisa och pålitliga resultat, varför vi anstränger oss för att begränsa det släktskapsområde vi visar för våra användare. Det har vetenskapligt visats att relationen ”Fjärran kusin” har en mycket låg precision, ungefär 5%. Det innebär att av varje 20 fjärran kusiner som skulle kunna observeras, skulle endast 1 verkligen vara en nära släkting. Det är därför denna typ av relation, som vanligtvis tillhandahålls av andra företag, inte beaktas.