tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilka Raw Data-filer från andra företag är kompatibla med tellmeGen?

Du kan få tillgång till all information vi tillhandahåller genom att ladda upp din Raw Data genetisk fil (format .txt eller .csv) från andra företag, bland vilka vi särskilt framhäver:

  • 23andme
  • Ancestry
  • MyHeritage

Dessutom kan vi på tellmeGen analysera din Raw Data oavsett dess ursprung, förutsatt att den är kodad enligt följande villkor:

  1. De genetiska markörerna som ingår måste vara i den positiva (+) orienteringen av referensgenomet GRCh37. Genomet GRCh37 är ett referensgenom för arten Homo sapiens (människan) som fastställts av Genome Reference Consortium
  2. Dess call rate är > 0,95. Detta betyder att minst 95% av markörerna har tilldelats korrekt. Med lägre kvalitet kommer inga resultat att ges eftersom vi inte kan garantera deras tillförlitlighet.
  3. Dess format motsvarar det av en chip array utan ändringar.